Grudzewski, Wiesław M., i Irena Hejduk. „Systemy zarządzania Wiedzą a efektywność Innowacyjna przedsiębiorstw”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(22) (1): 156-170. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720.