Chmielecka, Ewa. „Informacja, Wiedza, mądrość. Co społeczeństwo Wiedzy Cenić Powinno?”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(23) (luty 10, 2016): 7-18. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723.