Pawłowski, Krzysztof. „Wpływ rankingów I Akredytacji Na Markę szkoły wyższej działającej Na Konkurencyjnym Rynku - Artykuł Dyskusyjny”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(26) (luty 11, 2016): 19-31. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756.