Góral, Małgorzata, i Dominika Walczak. „Debata Publiczna Nad Ustawą Prawo O Szkolnictwie wyższym - Sprawozdanie I próba Analizy”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(26) (luty 11, 2016): 71-97. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761.