Jołkiewiez, Dorota. „Ewaluacja Szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(26) (luty 11, 2016): 98-106. Udostępniono październik 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762.