Sauerland, Karol. „Idea Uniwersytetu - aktualność Tradycji Humboldta?”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(28) (luty 11, 2016): 89-96. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791.