Dąbrowa-Szefler, Małgorzata, i Adam Gałkowski. „Strategiczne Problemy Nauki Polskiej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(29) (luty 11, 2016): 7-18. Udostępniono styczeń 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793.