Parkitna, Agnieszka. „Wiedza Jako świadomy wybór przyszłości - Na przykładzie Finlandii”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(30) (luty 12, 2016): 85-93. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810.