Bajerski, Artur. „Prywatne Szkolnictwo wyższe W Republice Czeskiej”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(30) (luty 12, 2016): 94–103. Udostępniono luty 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811.