Jabłecka, Julita, i Jacek Kochanowski. „Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego Do założeń Reformy Nauki I Szkolnictwa wyższego”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 1(31) (luty 14, 2016): 13-21. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818.