Jańczuk, Ewa Agata, i Joanna Urban. „Podejście Holarchiczne W Realizacji projektów Typu Foresight”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(32) (luty 15, 2016): 41-59. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831.