Kwiek, Marek. „Wprowadzenie. Finansowanie Szkolnictwa wyższego W Warunkach Permanentnej (międzysektorowej) Konkurencji O środki Publiczne”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 47, no. 1(47) (czerwiec 15, 2016): 7-12. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/7528.