Lewicki, Jacek. „Nowe Wyzwania Walidacji W Polskich Uczelniach – Potwierdzanie efektów Uczenia Się osiągniętych Poza Szkolnictwie wyższym”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 47, no. 1(47) (czerwiec 15, 2016): 145-162. Udostępniono październik 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/7536.