Marginson, Simon. „To, Co Publiczne I Prywatne W Szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia Ekonomicznego I Politycznego”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 48, no. 2(48) (grudzień 15, 2016): 17-40. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/7631.