Godin, Benoît. „O początkach Bibliometrii”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 49, no. 1(49) (czerwiec 15, 2017): 19-46. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/8034.