Sivertsen, Gunnar. „Finansowanie Oparte Na Publikacjach – Model Norweski”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 49, no. 1(49) (czerwiec 15, 2017): 47-60. Udostępniono czerwiec 19, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/8048.