Wróblewska, Marta Natalia. „Ewaluacja «wpływu społecznego»? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad Z Davidem Sweeneyem, Dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) Do Spraw Badań, Edukacji I Transferu Wiedzy”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 49, no. 1(49) (czerwiec 15, 2017): 157–166. Udostępniono lipiec 13, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/8049.