Wróblewska, Marta Natalia. „Ewaluacja «wpływu społecznego» Nauki. Przykład REF 2014 a Kontekst Polski”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 49, no. 1(49) (czerwiec 15, 2017): 79-104. Udostępniono maj 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/8050.