Jajszczyk, Andrzej. „Szkolnictwo wyższe – Potrzeba całościowej Reformy”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(50) (wrzesień 15, 2017): 77-90. Udostępniono listopad 25, 2020. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/9414.