Woźnicki, Jerzy. „Postulat Selektywnego Charakteru Deregulacji W Szkolnictwie wyższym”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(50) (wrzesień 15, 2017): 91-105. Udostępniono listopad 25, 2020. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/9416.