Mikołajczyk, Beata, i Ryszard Naskręcki. „Szkoły Doktorskie I Ich Rola W kształceniu doktorantów”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(50) (wrzesień 15, 2017): 107-126. Udostępniono październik 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/9420.