Brzeziński, Jerzy Marian. „O Poprawianiu (ale Też I O Psuciu) Systemu Przeprowadzania awansów Naukowych W Polsce W Latach 1990-2017”. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, no. 2(50) (wrzesień 15, 2017): 147-172. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/9424.