Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt   PDF
Emilia Werner
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010 Abstrakt   PDF
Paweł Bykowski, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, Paweł Ziemiański
 
Nr 2(32) (2008): Foresight w polityce naukowej Adaptacja algorytmu prowadzenia procesu foresightu technologicznego w jednostkach badawczo-rozwojowych Abstrakt   PDF
Beata Poteralska, Anna Sacio-Szymańska
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Agnieszka Dziedziczak-Foltyn Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy Abstrakt   PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(11) (1998): Problemy nauki i polityki naukowej AKA - UKA: pokojowe współistnienie czy wybór między samoregulacją a centralnym sterowaniem? Abstrakt   PDF
Maria Wójcicka
 
Nr 2(4) (1994): Uzawodowienie kształcenia na poziomie wyższym Akademicki - nieakademicki Abstrakt   PDF
Maria Wójcicka
 
Nr 2(4) (1994): Uzawodowienie kształcenia na poziomie wyższym Aktualne uwarunkowania rozwojowe szkolnictwa wyższego Abstrakt   PDF
Jerzy Woźnicki
 
Nr 1(7) (1996): Młodzież - Wykształcenie - Rynek Pracy Aktywność edukacyjna i zawodowa studentów Szkoły Głównej Handlowej Abstrakt   PDF
Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz
 
Nr 2(20) (2002): Zasoby dla nauki Aktywność naukowa doktorantów - komunikat z badań Abstrakt   PDF
Ewa Świerzbowska-Kowalik
 
Nr 1(7) (1996): Młodzież - Wykształcenie - Rynek Pracy Alfabetyzm funkcjonalny - kwalifikacje - praca Abstrakt   PDF
Hanna Gulczyńska, Ewa Świerzbowska-Kowalik
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Alma Larea - włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów Abstrakt   PDF
Ewa Nicewicz
 
Nr 2(8) (1996): Tożsamość uniwersytetu Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu Abstrakt   PDF
Berenika M. Wincławska
 
Nr 1 (1993): Wyższa uczelnia w otoczeniu społecznym Amerykańskie szkolnictwo wyższe - cztery kryteria zróżnicowania Abstrakt   PDF
Clark Kerr
 
Nr 1(3) (1994): Polityka naukowa - założenia i instrumenty jej realizacji Analiza potencjału naukowo-badawczego instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Słowackiej Abstrakt   PDF
Alexander Vajda, Ivan Rais
 
Nr 1(25) (2005): Finansowanie B+R a wzrost gospodarczy - problemy i kontrowersje Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni) Abstrakt   PDF
Krzysztof Leja
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego Abstrakt   PDF
Radostaw Dawidziuk
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Radosław Dawidziuk
 
Nr 2(42) (2013): Numer specjalny dedykowany prof. dr. hab. Ireneuszowi Białeckiemu Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk Abstrakt   PDF
Martyna Sabała
 
Nr 1(13) (1999): Instytucje i struktura nauki w Polsce Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów - na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstrakt   PDF
Piotr Górski
 
Nr 1(45) (2015) Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania Abstrakt   PDF
Radosław Rybkowski
 
Nr 2(48) (2016) Autonomia i rozliczalność uczelni w zakresie nieruchomości – przypadek Polski Abstrakt   PDF
Małgorzata Rymarzak
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań Abstrakt   PDF
Henri Meloni
 
Nr 1(25) (2005): Finansowanie B+R a wzrost gospodarczy - problemy i kontrowersje B+R i innowacje jako źródło wzrostu gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych. Na marginesie uwag Leszka Balcerowicza Abstrakt   PDF
Jan Kozłowski
 
Nr 1(13) (1999): Instytucje i struktura nauki w Polsce Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się Abstrakt   PDF
Elaine El-Khawas
 
Nr 1(41) (2013): Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce Abstrakt   PDF
Krzysztof Jurek
 
1 - 25 z 541 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo