Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Stanisław Macioł
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie Abstrakt  PDF
Janina Jóźwiak
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu Abstrakt  PDF
Krystyna Poznańska
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu Abstrakt  PDF
Ewa Antoniak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo