Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Statystyka nauki i techniki - nowe idee, projekty i wyzwania Abstrakt  PDF
Grażyna Niedbalska
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Rola uniwersytetu w regionalnym systemie innowacji Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?) Abstrakt  PDF
Ewa Okoń-Horodyńska
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw Abstrakt  PDF
Alicja Sosnowska, Stanisław Łobejko
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych Abstrakt  PDF
Lidia Białoń
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu Abstrakt  PDF
Krystyna Poznańska
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym? Abstrakt  PDF
Lidia Białoń
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo