Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego OECD Blue Sky Research. Koncepcja wiedzy w społeczeństwie wiedzy w świetle teorii Nico Stehra Abstrakt  PDF
Grażyna Niedbalska
 
Nr 1(49) (2017) Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim Abstrakt  PDF
Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Statystyka nauki i techniki - nowe idee, projekty i wyzwania Abstrakt  PDF
Grażyna Niedbalska
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Społeczeństwo wiedzy i demokracja Abstrakt  PDF
Jerzy Jastrzębski
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Wiedza jako wiadza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill Abstrakt  PDF
Jacek Kochanowski
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki Abstrakt  PDF
Janina Jóźwiak
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Kapitał wiedzy i osiągnięcia gospodarcze a dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Abstrakt  PDF
Elżbieta Soszyńska
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym Abstrakt  PDF
Bartłomiej Błesznowski, Michał Bujalski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku Abstrakt  PDF
Anna Marszałek
 
Nr 1(45) (2015) Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi Abstrakt  PDF
Mieczysław Gałuszka, Magdalena Wieczorkowska
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Szkolnictwo wyższe w kontekście zbliżania się krajów do światowej granicy technologicznej – perspektywa XXI wieku Abstrakt
Elżbieta Soszyńska
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy Abstrakt  PDF
Elżbieta Soszyńska
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii Abstrakt  PDF
Agnieszka Parkitna
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej Abstrakt  PDF
Janusz Goćkowski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Rola i miejsce biblioteki uniwersyteckiej we współczesnym świecie Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych Abstrakt  PDF
Marcin Pigłowski
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych Abstrakt  PDF
Kamila Biały
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo