Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(50) (2017) Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów Abstrakt  PDF
Beata Mikołajczyk, Ryszard Naskręcki
 
Nr 2(48) (2016) Doktoranci – grupa wybrana czy przegrana? Prezentacja wniosków studium teoretyczno-empirycznego na temat studiów doktoranckich w Polsce Abstrakt  PDF
Anna Maria Kola
 
Nr 2(50) (2017) Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy Abstrakt  PDF
Andrzej Jajszczyk
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Edukacja dla rozwoju człowieka Abstrakt  PDF
Tomasz Sobierajski
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010 Abstrakt  PDF
Paweł Bykowski, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, Paweł Ziemiański
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Przyszłość szkolnictwa wyższego. Od kompetencji do konsumpcji Abstrakt  PDF
Tomasz Sobierajski
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Kształcenie doktorantów w krajach Unii Europejskiej - podstawowe tendencje Abstrakt  PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie Abstrakt  PDF
Aleksander Kobylarek
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Nauczyciele akademiccy wobec zmian systemowych i strukturalnych w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Maria Wójcicka
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Kształcenie ratowników medycznych w Polsce - proponowane rozwiązania Abstrakt  PDF
Mariusz Goniewicz
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?) Abstrakt  PDF
Ewa Okoń-Horodyńska
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski, Anna Kacprzak
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Agnieszka Dziedziczak-Foltyn Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi Abstrakt  PDF
Mieczysław Gałuszka, Magdalena Wieczorkowska
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych Abstrakt  PDF
Lidia Białoń
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo