Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt  PDF
Emilia Werner
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo