Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt  PDF
Emilia Werner
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu Abstrakt  PDF
Ewa Antoniak
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy Abstrakt  PDF
Ireneusz Białecki
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy Abstrakt  PDF
Anna Orczykowska
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych Abstrakt  PDF
Radosław Rybkowski
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010 Abstrakt  PDF
Paweł Bykowski, Marta Szeluga-Romańska, Michał Tomczak, Paweł Ziemiański
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo