Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(47) (2016) Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki Abstrakt  PDF
Justyna Maciąg
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) Abstrakt  PDF
Marcin Zarzecki
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
Nr 2(40) (2012): Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce widziane z perspektywy europejskiej Kształcenie kadr dla gospodarki innowacyjnej z perspektywy szkół wyższych Abstrakt  PDF
Lidia Białoń
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Działalność edukacyjna ośrodków akademickich w koncepcji sustainability Abstrakt  PDF
Arnold Pabian
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu Abstrakt  PDF
Krystyna Poznańska
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo