Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt  PDF
Emilia Werner
 
Nr 1(47) (2016) Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje Abstrakt  PDF
Dominik Bień
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(50) (2017) Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Żylicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(50) (2017) Projekt: Uniwersytet PAN Abstrakt  PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard
 
Nr 2(50) (2017) Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary Abstrakt  PDF
Wiesław Banyś
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(49) (2017) Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy Abstrakt  PDF
Krzysztof Leja
 
Nr 1(47) (2016) „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego Abstrakt  PDF
Agata Zysiak
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(50) (2017) „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów? Abstrakt  PDF
Łukasz Sułkowski
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1(45) (2015) Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 2(50) (2017) Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016 Abstrakt  PDF
Stefan Jackowski
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(50) (2017) Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy Abstrakt  PDF
Andrzej Jajszczyk
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta? Abstrakt  PDF
Karol Sauerland
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami Abstrakt  PDF
Gilbert Bereziat
 
Nr 1(45) (2015) Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015) Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 2(46) (2015) Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
1 - 25 z 52 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo