Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(50) (2017) Projekt: Uniwersytet PAN Abstrakt  PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard
 
Nr 2(50) (2017) Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary Abstrakt  PDF
Wiesław Banyś
 
Nr 1(49) (2017) Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(48) (2016) Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego Abstrakt  PDF
Justyna M. Bugaj
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1(47) (2016) „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego Abstrakt  PDF
Agata Zysiak
 
Nr 1(45) (2015) Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Wizje szkolnictwa wyższego w teorii i praktyce. Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2008, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w latach 2005-2008, a obecnie członkiem zarządu European Universities Association Abstrakt
Krzysztof Leja
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(46) (2015) Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(50) (2017) O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017 Abstrakt  PDF
Jerzy Marian Brzeziński
 
Nr 2(50) (2017) O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Duszczyk
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(45) (2015) Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015) Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 1(45) (2015) Uniwersytet bez idei Abstrakt  PDF
Marcelina Smużewska
 
Nr 2(46) (2015) Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego Abstrakt  PDF
Anna Klimczak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie Abstrakt  PDF
Cristina Allemann-Ghionda
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Społeczeństwo wiedzy i demokracja Abstrakt  PDF
Jerzy Jastrzębski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Rola i miejsce biblioteki uniwersyteckiej we współczesnym świecie Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami Abstrakt  PDF
Gilbert Bereziat
 
1 - 25 z 32 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo