(1)
Németh Vítová, L. Vzájemný Obraz Souseda V polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny Obraz sąsiada W Polskich I Czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S. p 2015, 17, 281-285.