(1)
Idzikowska-Czubaj, A. CZTERDZIEŚCI LAT Z ŻYCIA PARTII – NIEZJEDNOCZONEJ I NIEROBOTNICZEJ (Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza W Powiecie. Funkcjonowanie Powiatowych Instancji PZPR Na przykładzie Zielonej Góry (1949–1989). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, Ss. 280). p 2012, 10, 281-288.