Czyżak, A. (2013). IRONY AND NOSTALGY. ON MICHAŁ WITKOWSKI’S LITERARY OUTPUT. Porównania, 13, 117-125. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10983