Wądolny-Tatar, K. (2023). Disturbed Allegorization of Childhood in Szum by Magdalena Tulli. Porównania, 33(1), 183–202. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.10