GRZELAK, E. POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC INNEGO. PROCESY ADAPTACYJNE. Porównania, v. 20, n. 1, p. 258-266, 30 Jul. 2018.