Panek, Sylwia. 2016. “The Lviv Variant of Modernism in Literary Criticism (Katarzyna Sadkowska. Lwowska Krytyka Literacka. 1894-1914. Tendencje I Problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 P.)”. Porównania 19 (June):252-59. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10302.