Kledzik, Emilia. 2013. “Postkolonializm. Nowa Fala”. Porównania 13 (December), 5-8. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10969.