Idzikowska-Czubaj, Anna. 2012. “CZTERDZIEŚCI LAT Z ŻYCIA PARTII – NIEZJEDNOCZONEJ I NIEROBOTNICZEJ (Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza W Powiecie. Funkcjonowanie Powiatowych Instancji PZPR Na przykładzie Zielonej Góry (1949–1989). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, Ss. 280)”. Porównania 10 (December), 281-88. https://doi.org/10.14746/p.2012.10.11292.