Wądolny-Tatar, Katarzyna. 2023. “Disturbed Allegorization of Childhood in Szum by Magdalena Tulli”. Porównania 33 (1):183-202. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.10.