Kledzik, E. (2013) “Postkolonializm. Nowa Fala”, Porównania, 130, pp. 5-8. doi: 10.14746/p.2013.13.10969.