Czyżak, A. (2013) “IRONY AND NOSTALGY. ON MICHAŁ WITKOWSKI’S LITERARY OUTPUT”, Porównania, 130, pp. 117-125. doi: 10.14746/p.2013.13.10983.