Wądolny-Tatar, K. (2023) “Disturbed Allegorization of Childhood in Szum by Magdalena Tulli”, Porównania, 33(1), pp. 183–202. doi: 10.14746/por.2023.1.10.