Németh Vítová, Lenka. “Vzájemný Obraz Souseda V polských a českých školních učebnicích. [Wzajemny Obraz sąsiada W Polskich I Czeskich podręcznikach szkolnych.] Red. Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2014. 228 S”. Porównania, vol. 17, Dec. 2015, pp. 281-5, doi:10.14746/p.2015.17.11011.