Idzikowska-Czubaj, A. “CZTERDZIEŚCI LAT Z ŻYCIA PARTII – NIEZJEDNOCZONEJ I NIEROBOTNICZEJ (Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza W Powiecie. Funkcjonowanie Powiatowych Instancji PZPR Na przykładzie Zielonej Góry (1949–1989). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, Ss. 280)”. Porównania, Vol. 10, Dec. 2012, pp. 281-8, doi:10.14746/p.2012.10.11292.