Wądolny-Tatar, Katarzyna. “Disturbed Allegorization of Childhood in Szum by Magdalena Tulli”. Porównania, vol. 33, no. 1, July 2023, pp. 183-02, doi:10.14746/por.2023.1.10.