1.
Idzikowska-Czubaj A. CZTERDZIEŚCI LAT Z ŻYCIA PARTII – NIEZJEDNOCZONEJ I NIEROBOTNICZEJ (Bohdan Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949–1989). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, ss. 280). p [Internet]. 2012Dec.2 [cited 2021Nov.28];100:281-8. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/p/article/view/11292