Pressto.

Porównania

Autor - szczegóły

Bednarek, Magdalena

  • Vol 11 (2012) - MIASTA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE
    Poznań z perspektywy. Klasa i płeć społeczno-kulturowa jako kategorie kształtujące obraz miasta w pisarstwie wspomnieniowym
    Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo