Stankowska, Agata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza